Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Sinds 1 augustus 2014 moet het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) gaan. Alleen de huidige school van de leerling kan het TLV aanvragen. De onderstaande informatie is daarom bestemd voor scholen.

Of een leerling voor een TLV in aanmerking komt, wordt bepaald aan de hand van een inhoudelijke toetsing. Daarvoor heeft het Samenwerkingsverband een procedure vastgesteld, die hier te downloaden is. De aanvragen worden beoordeeld door de Toelatings-AdviesCommissie (TAC). Meer informatie over de beoordelingscriteria van de TAC is te vinden in dit document.

Wilt u een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen? Vul dan het VO-aanmeldformulier Amsterdam 2016-2017 in (zie onze downloads bij 'documenten') en mail het naar aanmeldingosl@swvadam.nl. In de checklist vindt u meer informatie over welke documenten u verder moet aanleveren.

Bent u het niet eens met een besluit over de toelaatbaarheidsverklaring? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.  

 

Terug naar het overzicht