Wat doet het Samenwerkingsverband?

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen coördineert en ondersteunt scholen bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling. 

Zo veel mogelijk leerlingen moeten de juiste ondersteuning krijgen op hun eigen school. Maar hoe organiseren we dat? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat jongeren voortijdig het onderwijs verlaten? En hoe begeleiden we leerlingen die extra hulp nodig hebben, buiten het reguliere onderwijs? Over dit soort vragen maakt het Samenwerkingsverband afspraken met scholen, bovenschoolse voorzieningen en externe partners. Zo halen we samen het beste uit elke leerling.  

Lees meer