Praktijkvoorbeeld

Berlage Invest: een interne trajectvoorziening

Om leerlingen op school te behouden en zo uitval of schoolwisseling te voorkomen, zette het Berlage Lyceum een interne trajectvoorziening op. De voorziening is een rustige en veilige plek in het Berlage Lyceum waar leerlingen begeleid worden.

Onderwijszorgbehoeften

De voorziening is voor leerlingen met extra onderwijszorgbehoeften (diagnose), leerlingen die terugkeren vanuit bovenschoolse voorziening, leerlingen die langdurig afwezig zijn geweest, tijdelijk geen lessen kunnen volgen, door fysieke aandoening bepaalde lessen niet kunnen volgen of een laatste kans krijgen om gepast gedrag aan te leren en te laten zien.

 

Werkwijze

Yvonne Sueters coacht de leerlingen en docenten. Ze neemt de tijd om leerlingen te zien en te horen, om zo wezenlijk in gesprek te gaan. Elf jaar geleden zette ze in Groningen al eens een trajectvoorziening op. In 2019 deed ze dat ook in Amsterdam. In gesprekken met ouders en leerlingen stelt Yvonne een plan van aanpak op. Daarin bespreekt ze de doelen van de leerling. De afdelingsleider en mentoren geven informatie over de al ondernomen stappen. Mentoren krijgen handelingsadviezen en krijgen ondersteuning als de leerlingen (weer) lessen volgen. Aan de hand van data en heldere documentatie in het ontwikkelingsperspectief (opp) en magister stelt ze alle partijen op de hoogte.

De aanpak biedt docenten en leerlingen meer rust in de klas en de school. De docenten ervaren de aanpak als verlichtend en ondersteunend.

Lees meer