Bijeenkomst Doorlopend Leren vo-mbo Amsterdam

Voor de Amsterdamse leerling die de overstap naar het Amsterdamse mbo maakt, organiseren we een passende schoolloopbaan. Dit doen we door de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het mbote verstevigen.

Op deze dag plaatsen vier bestuurders vanuit het voortgezet onderwijs en drie mbo-besturen hun handtekening onder het Convenant Doorlopend Leren vo-mbo Amsterdam. Om dit te vieren organiseren we een kennisdelingsbijeenkomst.

doodlen-leerling-leslokaal-bb.jpg

Programma

11:30 Inloop met lunch

12:15 Start & Welkomstwoord

  • Viering van het convenant doorlopend leren
  • Wat doorlopend leren betekent voor Amsterdamse scholieren
  • Panelgesprek met initiatiefnemers in de stad
  • Informatie over subsidie voor doorlopend leren
  • Samenwerking met partners in de regio

14:00 Afsluiting

Lees meer