DENISE: Balans in curriculumontwikkeling

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) in Amsterdam Nieuw-West startte in 2014 voor kinderen van 4-18 jaar. Inmiddels telt de school 1050 leerlingen van 80 verschillende nationaliteiten en 135 medewerkers.

denise boom

Vier onderwijssystemen

De school combineert vier onderwijssystemen: primair en voortgezet inderwijs, eerste opvang anderstaligen (ISK) en een Internationaal Baccalaureaat Diploma Programma (IBDP). Leraren werken volgens een ‘wereldgericht curriculum’.

Curriculumontwikkeling

DENISE werkt al tien jaar aan een vernieuwend curriculum voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, terwijl het onderwijs intussen gewoon doorgaat. Hoe houd je de balans tussen mensen, inhoud en systemen in stand? In een artikel van Didactief schetst rector Luc Sluijsmans zijn kennis en ervaring, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Lees meer