Financiele bijdrage overstap vso - vo

Als een leerling overstapt van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs kan de school voor regulier onderwijs een financiële bijdrage aanvragen. Hoe doe je dat?

beurt-geven-docent-leslokaal-bb.jpg

Overstap

Leerlingen die overstappen van een school voor speciaal onderwijs (niet zijnde cluster 1 en 2) naar klas 1 op een reguliere school voor voortgezet onderwijs (niet zijnde tussenvoorziening of praktijkonderwijs) hebben recht op een financiële bijdrage van 10.000 euro per leerling bij de start van het schooljaar.

Hoe vraag je dit aan?

Geef ná de loting- en matchingprocedure en uiterlijk bij de start van het nieuwe schooljaar door welke leerling(en) jouw school plaatst in klas 1. Dit doe je door een mail te sturen naar Rixt Feersma Hoekstra.

Vraag je gedurende het eerste schooljaar voor een leerling een TLV voor vso aan? Dan zal het Samenwerkingsverband in overleg met de school, de ongebruikte middelen terugvorderen. Als de leerling ondanks de volledige inzet van de financiële middelen niet succesvol instroomt, zal er geen terugvordering plaatsvinden.

Tips: Hoe kan school de financiële bijdrage inzetten?

De school heeft de vrijheid om zelf te bepalen waar zij de financiële bijdrage -die ten goede komt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen- inzet. Om deze uitdaging aan te gaan, zetten we een aantal tips op een rij.

Breng de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart en bepaal welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om succesvol door te stromen. Bepaal welke versteviging nodig is voor deze leerling in de bestaande ondersteuningsstructuur van jouw school. Vaak heeft de leerling extra aandacht en of individuele begeleiding nodig van iemand. Hiervoor kan je de financiële bijdrage inzetten. Denk hierbij aan onderstaande mogelijkheden: .

  1. Wat werkt nu en kan worden doorgezet? Welke ondersteuning wordt nu in het SO ingezet en werkt goed voor de leerling? Kan dit (tijdelijk) doorgang vinden in het VO? Kan een intern begeleider/hulpverlener uit het SO in het eerste leerjaar tijdelijk worden uitgebreid en ondersteunen op de VO school? Dan kan je de financiële middelen hiervoor inzetten.
  2. Wat kan als extra ondersteuning worden ingezet vanuit het VO? Welke ondersteuning kan binnen het VO extra worden ingezet? Kan de toekomstige mentor extra mentoruren krijgen voor het begeleiden van deze leerling? Is er een hulpverlener of leerlingbegeleider in de school die uitbreiding kan krijgen gedurende het komende leerjaar? Kan de coach van een trajectvoorziening extra worden ingezet? Dan kan je de financiële middelen hiervoor inzetten.
  3. Wat kan een externe partij betekenen? Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor (voldoende) extra ondersteuning vanuit het SO of het VO, is het advies om extra ondersteuning in te zetten vanuit een organisatie buiten de school. Heb je hiervoor inspiratie nodig? Neem contact op met je onderwijsadviseur.

Lees meer