Goede begeleiding zml-leerlingen

Om op zml-scholen leerlingen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben, bestaan er specialistische groepen. Welke ondersteuning krijgen deze leerlingen in deze groepen precies? En hoe geven onderwijsprofessionals dit het beste vorm? Dat onderzochten Joanne Boeschoten en Floor Bolling.

Opbrengsten uit de praktijk

In hun onderzoek ‘Doelmatigheid trainingsgroepen in het vso zml’ doen de onderzoekers aanbevelingen. In schooljaar 2023-2024 voerden scholen één of meerdere aanbevelingen uit het onderzoek door. In deze bijeenkomst bespreken we de opbrengsten uit de praktijk.

De bijeenkomst is bedoeld voor ondersteuningscoördinatoren, intern begeleiders en directeuren van sbo-, so- of vso-zml-scholen.

Programma

14:00-15:15 uur         Presentatie kennisdeling

Door: VSO Alphons Laudy, VSO de Heldring, Orion College Noord &
Orion College Zuidoost

15:15-15:45 uur         Presentatie data in- en uitstroom van leerlingen in het VSO zml

Aan de hand van data over de in-, door- en uitstroom van leerlingen op het vso-zml kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen, op de korte en de langere termijn. We bespreken hoe we het onderwijsaanbod hier goed op aan kunnen laten sluiten.

Door: de onderzoekers

16:00-17:00 uur         In gesprek over een doorlopende leerlijn

Door de druk op de trainingsgroepen en de vraag of onderwijs nog passend is voor sommige leerlingen, spreken we met Cordaan en Philadelphia. Hoe kunnen we de overgang van onderwijs richting dagbesteding vormgeven? Hoe realiseren we een doorlopende leerlijn van zml-onderwijs naar dagbesteding/zorglocaties en/of beschut werk?   Wat kan de gedeelde visie zijn over een doorlopende leerlijn voor jongeren die uitstromen richting dagbesteding of beschut werk? Hierover voeren de directeuren en regiomanagers van de scholen, Cordaan en Philadelphia-zorg het gesprek.