Onderzoek

Hoe leerlingen graag ondersteund worden

Hoe ziet informatie en steun over passend onderwijs er idealiter uit volgens leerlingen uit groep 7 tot en met het voortgezet onderwijs? Het samenwerkingsverband primair- en voortgezet onderwijs gaven Stichting Alexander de opdracht dit te onderzoeken. Dit doen ze in voorbereiding op het voor het te realiseren Jongerensteunpunt.

lopen-leerlingen-ingang-bb.jpg

Een gevleugelde uitspraak uit het onderzoek is: "Luister naar de jongeren en niet beslis niet zomaar". Leerlingen willen gehoord worden. Ze willen dat er met hen wordt meegedacht totdat er een oplossing is gevonden die werkt. En dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Huidige situatie

Leerlingen zoeken naar steun en informatie over het onderwijsaanbod, passend- en speciaal onderwijs, veelvoorkomende problemen van leerlingen op school en naar waar ze terecht kan voor hulp. Uit het onderzoek blijkt dat:

  • Jongeren de juiste informatie en personen missen voor goede ondersteuning;
  • Jongeren pas hulp vragen (aan een persoon of online) wanneer problemen erger worden, of wanneer het concreet wordt aangeboden;
  • Jongeren gemis ervaren een van erkenning en vertrouwen;

Gewenste situatie

Leerlingen krijgen informatie en steun graag op verschillende manieren aangeboden. Leerlingen geven de voorkeur aan één-op-één gesprekken, online bronnen zoals websites en sociale media en aan visuele middelen. Sommige leerlingen ontvangen steun en informatie het liefst van iemand die ze kennen of kunnen vertrouwen. Anderen juist van deskundigen en professionals met veel kennis over hun problemen en mogelijke oplossingen die los staan van school.

  • Jongeren hebben behoefte aan een deskundig persoon dichtbij, waarmee het klikt en die flexibel beschikbaar is;
  • Jongeren hebben behoefte aan informatie die op verschillende manieren beschikbaar is, zowel online als offline.

Lees verder in de samenvatting van de reportage Steun en informatie rondom passend onderwijs. De behoeften van leerlingen in Amsterdam en Diemen.

 

Lees meer