Leerlingsteunpunt

Goed nieuws voor de leerlingen in Amsterdam en Diemen. Per juni 2024  hebben deze twee gemeenten een Leerlingsteunpunt. Een belangrijke stap in de ondersteuning van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die informatie en advies zoeken over passend onderwijs. Met de Samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs in Amsterdam en Diemen gaat Cliëntenbelang de komende tijd aan de slag om het Leerlingsteunpunt daar een stevige plek te geven.

Medewerkers van het Leerlingsteunpunt

Doel en functie van het steunpunt

Om leerlingen laagdrempelig toegang te bieden tot informatie over passend onderwijs en hen te ondersteunen in hun zoektocht naar hulp op school, is er het leerlingsteunpunt. Het informeert leerlingen over hun eigen rechten en plichten en over de rechten en plichten van de scholen en het samenwerkingsverband van de onderwijsinstellingen in het primair- en voortgezet onderwijs.

Het steunpunt verzamelt signalen over passend onderwijs van de leerlingen. Het Leerlingsteunpunt is daarmee geen bemiddelaar tussen de leerlingen en de school. Wel signaleert en deelt het ontwikkelingen (anoniem) met de samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs.

Niet óver, wel mét de leerlingen

Om ervoor te zorgen dat het steunpunt aansluit bij de wensen en behoeften van alle verschillende leerlingen stelt Clientenbelang een adviesgroep samen van leerlingen en ervaringsdeskundigen. Het Leerlingsteunpunt sluit daarmee aan bij de taal en leefwereld van jongeren. Speciale aandacht zal uitgaan naar thuiszitters.