Oproep

Wil jij meepraten over het voorgezet onderwijs in Amsterdam?

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband van de Amsterdamse middelbare scholen is op zoek naar nieuwe leden: 3 leerlingen en 2 medewerkers van scholen.

Wat ga je doen?

Dit Samenwerkingsverband maakt beleid dat voor alle scholen in Amsterdam geldt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Inclusief onderwijs

Bijvoorbeeld: wat is er nodig om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden, zodat ze niet van school hoeven?

  • Veiligheid op school

Bijvoorbeeld: hoe kunnen we de scholen goed samenwerken met jeugdwerkers, politie en andere mensen om de scholen veiliger te maken.

Als lid van de Ondersteuningsplanraad praat je mee over de beleidsplannen van het Samenwerkingsverband en geef je adviezen, vanuit jouw perspectief als leerling of medewerker. Ook volg je de uitvoering van deze plannen. Goed om te weten:

  • De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar
  • Voor deelname krijg je een vergoeding.
  •  Als leerling zit je maximaal twee jaar in de raad en is het handig als je minimaal in de derde klas zit. 
  • Als medewerker op een school zit je maximaal vier jaar in de raad.

De raad bestaat uit zestien leden: acht medewerkers van scholen, vier ouders en vier leerlingen.

Interesse? Meld je uiterlijk 26 mei aan via het online aanmeldformulier.

Bij meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plekken, organiseren we verkiezingen.