Praktijkvoorbeeld

Mentaal klassikaal - vergroten van welzijn op het 4e Gymnasium

Hoe implementeer je op je eigen school een schoolbrede aanpak voor welzijn? Het 4e Gymnasium gaf zich op voor een leernetwerk van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Zo kunnen ze onder begeleiding van het Trimbosinstituut onderzoeken hoe je welzijn kunt vergroten.

lopen-leerlingen-gang-bb.jpg

Betrouwbare informatie

Een van de manieren waarop het 4e Gymnasium met het onderwerp welzijn aan de slag gaat is door tweede klassers van betrouwbare informatie over mentaal welzijn en neurodivergentie aan te bieden. Door deze  lessen werken ze ook preventief: als leerlingen eerder herkennen wat er met ze aan de hand kan zijn en waar ze terecht kunnen, voorkomt dat hopelijk hevigere psychische klachten doordat ze er lang alleen mee rond blijven lopen. “Ook hopen we leerlingen mee te geven dat we diversiteit in gevoel en gedrag kunnen omarmen in plaats van het te veroordelen. Schoolpsycholoog Marit Gerretsen: "Zo kunnen de leerlingen hopelijk ook makkelijker met elkaar het gesprek aangaan en kunnen ze bij elkaar terecht.”

Lessenreeks Mentaal Klassikaal

De leerlingen maken kennis met onderwerpen aan de hand van een lessenreeks die twee oud-leerlingen van het 4e Gymnasium ontwikkelden: Mentaal Klassikaal. De trainers van Mentaal KLassikaal ontwikkelden de lessenreeks voor mentoren als een antwoord op vragen over dat wat zij zelf hadden willen weten toen zij op het 4e  Gymnasium zaten. Een belangrijk thema van de lessen is neurodivergentie: breinen die afwijken van de norm. Zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD en hoogbegaafdheid. De trainers: “Omdat deze neurodivergente breinen sneller in de problemen komen op school, of mentale problemen kunnen ervaren, is het belangrijk om dit onderwerp aan te kaarten in de lessen. Vroege herkenning kan van cruciaal belang zijn voor het welzijn van deze leerlingen.

Een greep uit de reacties

Welke boodschap is de leerling het meest bijgebleven uit de lessen?  

Leerling:
"Dat stress echt een heel grote invloed op je fysieke gezondheid, en niet alleen je mentale. Ook vond ik het opvallend dat autisme blijkbaar niet een schaal is, maar echt een soort meerdimensionale schijf waarin je verder op één vlak kunt staan maar minder ver op een ander vlak."

Leerling
"De lessen over neurodiversiteit, maar ook jullie persoonlijke verhalen. Omdat ik daardoor beter kon begrijpen dat het niet zo raar is als je je zo voelt."

Leerling:
"Dat je soms met iemand moet praten of rust nemen."

Wat vonden de leerlingen over het algemeen van de lessen?

Leerling
"Ik vond het leuk toen jullie vroegen hoe het met ons ging in het algemeen."

Leerling
"Ik vond de briefjes waarop je moest een coping tip moest schrijven, die anderen dan kregen en thuis moesten doen erg leuk!"

Innovatiemiddelen 

Het 4e Gymnasium ontwikkelt met behulp van innovatiemiddelen samen met de oud-leerlingen deze lessenreeks om zo meer kennis en expertise bij mentoren over bijvoorbeeld stress, coping, mentale, stoornissen en neurodiversiteit te vergroten en hoe ze deze onderwerpen met de mentorklas kunnen behandelen. Uiteindelijk hoopt de school dat dit mentorenprogramma voor elke havo- vwo school geschikt is.

Samenwerking

Om dit programma breed in te zetten, is er samenwerking met het Cartesius Luceum, die zelf ook bezig zijn om het thema mentaal welzijn te behandelen in de mentorlessen. Het Cygnus is net als het 4e Gymnasium aangesloten op het leernetwerk van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Een van de uitgangspunten van dit leernetwerk is dat aandacht voor welzijn op school, mentale gezondheidsproblemen kan voorkomen én dat welbevinden een grote rol speelt bij het realiseren van optimale leerprestaties.

Lees meer