Praktijkvoorbeeld

Het succes van de Viproom op het Damstede

Met een trajectvoorziening biedt het Damstede kleinschalige ondersteuning in school. Op 12 september 2023 opent zorgcoördinator Yamina El Kouazi deze viproom officieel en feestelijk met het docententeam. Al voor de vakantie, op 1 juni, was de bemensing van de viproom rond en maakten de eerste leerlingen er gebruik van onder begeleiding van twee viproomcoaches.  

 In de VIP-room: Yamina El Kouazi (rechts) en de VIP-roomcoaches

Succeservaringen

Yamina: “De leerlingen die deelnemen hebben meer nodig dan wat er vanuit het mentoraat en de tweedelijnsondersteuningen geboden kan worden. Denk aan leerlingen met angstproblematiek die de klas niet in durven of leerlingen met gedragsproblematiek. Het zijn leerlingen die dreigen thuiszitter te worden. We zetten hier alles op alles om de leerlingen binnen de school te houden door succeservaringen te bieden.”

Drempelverlagend

Dat succeservaringen behaald kunnen worden in de viproom, blijkt uit de ervaring van leerlingen die al voor de vakantie deelnamen: ze gaan weer naar school. Yamina: “De viproom heeft een rol gespeeld in het aanzwengelen van de hulpverlening. Niet alle ouders kunnen dat zelf goed. Ook de externe hulpverlening waar we mee samenwerken heeft goed doorgepakt. De leerlingen zien zelf ook in dat ze de klas weer in moeten. Ook organiseerden we momenten van verbinding met andere leerlingen. Dit alles verlaagd de drempel om de klas weer in te gaan. Dat is ook het grootste succes: de leerling met plezier naar school zien gaan.

Ambassadeurs Rixt en Carolien

Ambassadeurs vo-vso Rixt Feersma-Hoekstra en Carolien Verbeek ondersteunden Yamina bij het inrichten van de viproom. In de viproom kunnen maximaal tien leerlingen voltijds aanwezig zijn. Dat is niet de werkelijke situatie: vaak komen in de viproom leerlingen die enkel in- en uitchecken. Of leerlingen die enkel aanwezig zijn voor specifieke vakken waar ze extra begeleiding in krijgen. In de viproom probeert het team processen te doorbreken en de leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden. Yamina glundert als ze vertelt over de rol van onze ambassadeurs Rixt en Carolien: “Rixt en Carolien denken echt op maat mee over bijvoorbeeld een voor jouw haalbaar tijdpad. Ze geven heel veel steun, vertrouwen, geen vraag is ze te gek, ze maken het je makkelijker en zijn gul met materiaal. Het is heel fijn als iemand naar jouw school toekomt en met je meedenkt.

Durf de stap te maken

Yamina vertelt dat rugdekking van de schoolleiding bij het opzetten van een trajectvoorziening essentieel is. “Ook een goede aanmeldingsproces van de leerlingen waarbij de zorgcoördinator in de lead is, voorkomt dat leerlingen in de viproom gedropt worden. Je hebt beschermde kaders zodat het een veilige plek is en blijft waar leerlingen succeservaringen kunnen opdoen.”

Yamina onderstreept de meerwaarde die de voorziening kan hebben voor een school. “Hoe fijn is het om leerlingen die het meest beslag leggen op je tijd, dat je die kunt onderbrengen. Dat je het proces kunt monitoren in plaats van communicatie over de mail met ketenpartners en frustratie? Het is nu zoveel meer gestroomlijnd.”

Lees meer