Begaafdheid

Begaafde leerlingen komen op alle schooltypen voor, ook op het vmbo en in het voortgezet speciaal onderwijs. Sommige begaafde leerlingen vallen uit en komen thuis te zitten. Het bieden van passend onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van de basisondersteuning van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Onderwerpen