Middelen voor begaafde leerlingen

  Begaafde leerlingen vinden we op alle schooltypen: in het vmbo, vso, havo en vwo. Wil jij een project starten voor begaafde leerlingen? Dien dan een projectplan in.

  In de aanvraag

  Je richt het project op minimaal twee van de volgende speerpunten:

  • Dekkend aanbod
  • Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie organiseren en vormgeven
  • Maatwerk voor de begaafde leerlingen vormgeven
  • Professionalisering in de school. Dit kan individueel zijn, met een deel van het team of het hele team, visieontwikkeling enzovoorts. Kijk voor de mogelijkheden naar Omgaan met meer- en hoogbegaafdheid in tien verschillende modules
  • Samenwerken met het Samenwerkingsverband primair onderwijs, onder andere rondom de overstap van primair naar voortgezet onderwijs

  Daarnaast bevat je projectplan de volgende elementen:

  1. Doelstelling en visie
   Wat is het beoogde doel en wat zijn de concrete resultaten van het project? Beschrijf ook de relatie van het doel met de visie van de school.
  2. Doelgroep
   Voor wie is het project/traject?
  3. Wat is het aanbod en met welke partners werkt jouw school samen?
   Omschrijf hierbij wat ook hun aanbod, zo concreet mogelijk
  4. Wat gaat de leerling merken?
   Wat is het beoogde effect/resultaat voor de leerling? Geef aan hoe je dat gaat meten en hoe je de leerlingen betrekt bij de vorming/ontwikkeling van het project?
  5. Wat gaat de docent merken?
   Wat is het beoogde effect/resultaat voor de docent? Geef aan hoe je dat gaat meten.
  6. Hoe ga je het aanbod/traject na afloop van de toegekende middelen borgen op school?
  7. Wat zijn de beoogde kosten?
   Omschrijf de totale kosten en specificeer deze zo gedetailleerd mogelijk. Laat ook zien wat de school zelf bijdraagt.

  Begaafdheid maakt in Amsterdam onderdeel uit van de basisondersteuning. Met een projectplan vraag je middelen aan voor een project dat deze leerlingen ondersteunt. Vervolgens komt het Samenwerkingsverband langs op school voor een oriënterend gesprek.