Trainingen op het gebied van begaafdheid

    Het Samenwerkingsverband en Cedin geven trainingen om hoogbegaafdheid te signaleren en passend onderwijs voor die leerlingen in de scholen te organiseren.

    Omgaan met meer- en hoogbegaafdheid in tien modules

    Samen met Onderwijs Maak je Samen, De DNKRS en Bureau Talent kun je met jouw voltallige team kosteloos een scholingstraject volgen. Samen zet je een volgende stap in de ondersteuning van begaafde leerlingen.