Diensten

 • Passend onderwijs

  Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van die wet is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun mogelijkheden. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

  Lees meer
 • Onderwijsschakelloket

  Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of hebben behoefte aan een speciaal onderwijstraject met extra ondersteuning en begeleiding. Voor deze leerlingen bestaat het Onderwijsschakelloket (OSL).

  Lees meer
 • Scholen

  Het Samenwerkingsverband doet er alles aan om iedere leerling een passende onderwijsplek te helpen vinden. De meeste leerlingen gaan na de basisschool naar het vmbo, havo of vwo. Maar ook voor de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben zijn er voorzieningen, zoals leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

  Lees meer
 • Naar een andere school

  Als leerlingen overstappen van de ene school naar de andere, is het belangrijk dat die overgang soepel verloopt. Het Samenwerkingsverband helpt daar op de volgende manieren aan mee:

  Lees meer

Onze collega's