Onderwijsadviseurs

Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of hebben behoefte aan een speciaal onderwijstraject met extra ondersteuning en begeleiding. De Onderwijsadviseurs zetten zich in voor deze leerlingen.

De Onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband spannen zich in om ervoor te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. Het doel van de Onderwijsadviseurs is te voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of langdurig thuis komen te zitten.

De belangrijkste taken van de Onderwijsadviseurs zijn:

  • adviseren en bemiddelen bij moeilijk plaatsbare leerlingen en bij leerlingen voor wie de school niet langer de benodigde begeleiding kan bieden
  • bemiddelen bij leerplichtige leerlingen die niet op een school staan ingeschreven
  • zorgen voor de plaatsing van leerlingen in bovenschoolse trajecten
  • het behandelen van aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (Cluster 3 en 4) gaan

De Onderwijsadviseurs zijn dagelijks telefonisch bereikbaar. Maandag, woensdag, donderdag van 10.00 - 16.00 uur; dinsdag van 13.00 - 16.00 uur; vrijdag van 10.00 - 13.00 uur (020-8119921).

Terug naar het overzicht