Onderwijsschakelloket

Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of hebben behoefte aan een speciaal onderwijstraject met extra ondersteuning en begeleiding. Voor deze leerlingen bestaat het Onderwijsschakelloket (OSL).

Dit bovenschoolse loket is onderdeel van het Samenwerkingsverband. Het OnderwijsschakelLlket spant zich in om ervoor te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. Het doel van het Onderwijsschakelloket is te voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of langdurig thuis komen te zitten.

De belangrijkste taken van het Onderwijsschakelloket zijn:

  • adviseren en bemiddelen bij moeilijk plaatsbare leerlingen en bij leerlingen voor wie de school niet langer de benodigde begeleiding kan bieden
  • bemiddelen bij leerplichtige leerlingen die niet op een school staan ingeschreven
  • zorgen voor de plaatsing van leerlingen in bovenschoolse trajecten
  • het behandelen van aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (Cluster 3 en 4) gaan

De consulenten van het Onderwijsschakelloket zijn dagelijks telefonisch bereikbaar. Maandag, woensdag, donderdag van 10.00 - 16.00 uur; dinsdag van 13.00 - 16.00 uur; vrijdag van 10.00 - 13.00 uur (020-8119921).

Terug naar het overzicht