Bovenschoolse trajecten

Sommige leerlingen hebben tijdelijk behoefte aan opvang buiten het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld in kleine klassen, of met veel persoonlijke begeleiding. Voor deze leerlingen kan een van de bovenschoolse trajecten uitkomst bieden:


Aanmelding

  • Scholen voor voortgezet onderwijs en andere betrokken instanties kunnen leerlingen voor deze trajecten aanmelden met het VO-aanmeldformulier Amsterdam 2016-2017 (zie onze downloads bij 'documenten'). De aanmelding voor het Transferium, School2Care en De Bascule loopt via het Onderwijsschakelloket: aanmeldingosl@swvadam.nl.
  • Om een leerling aan te melden voor STOP moet het aanmeldingsformulier worden verstuurd naar de contactpersoon van de desbetreffende STOP-locatie. Handboek (S)TOP 2017-2018
  • Aanmelding voor geïndiceerde jeugdzorg verloopt via Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Afhankelijk van het soort aanmelding zijn aanvullende documenten vereist. Zie hiervoor de checklist .


Uitstroom
De bovenschoolse trajecten zijn gericht op de terugkeer van leerlingen naar het reguliere onderwijs. Als leerlingen uitstromen uit de bovenschoolse trajecten, zoekt het Samenwerkingsverband naar een passende onderwijsplek. Daarbij wordt gekeken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ook wordt gestreefd naar een eerlijke spreiding, zodat scholen niet onevenredig belast worden.

Meer informatie over de uitstroomprocedure is hier te vinden. 

 

Terug naar het overzicht