Inzet van De Bascule op school

Scholen van het Samenwerkingsverband kunnen een beroep doen op ondersteuning door De Bascule, academisch centrum voor jeugdpsychiatrie. Deze hulp is bedoeld voor leerlingen en ouders bij wie sprake lijkt te zijn van psychiatrische problematiek en aan wie nog geen begeleiding geboden wordt door een GGZ-instelling. Na inschakeling van De Bascule bezoekt iemand van het Speciale Onderwijszorgteam van De Bascule de school, om samen met leerling, ouders en school uit te zoeken wat er aan de hand is. Dit kan leiden tot tijdelijke begeleiding en nader onderzoek.


Aanmelding
Aanvragen kunnen via ons registratiesysteem Lisa worden ingediend: https://Lisa.swvadam.nl 

Terug naar het overzicht