Naar een andere school voor voortgezet onderwijs

Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school voor voortgezet onderwijs. Deze leerlingen noemen we schoolwisselaars. Het is aangetoond dat schoolwisselaars een risicogroep vormen: ze verlaten vaker dan andere leerlingen het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. Daarom hebben de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om het aantal schoolwisselaars terug te dringen.


Procedure
Voor een leerling die van school wil wisselen, moet de huidige school van de leerling het schoolwisselaarsformulier invullen. Zie onze downloads bij 'documenten'. Meer informatie over de procedure en het bijbehorende tijdpad is te vinden in de procedure schoolwisseling VO-VO. Zo nodig bemiddelt het Samenwerkingsverband tussen leerling en school, om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. 

 

Terug naar het overzicht