Van voortgezet onderwijs naar mbo

Veel leerlingen stromen vanuit het voortgezet onderwijs door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor het overgrote deel zijn dit leerlingen met een diploma van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), maar ook leerlingen met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kunnen instromen in het mbo. Via het Overstapdashboard wisselen scholen informatie met elkaar uit over de leerlingen die in- en uitstromen. Op deze manier kan ook de voortgang van de leerlingen worden gevolgd.

Wat doen de scholen om de overstap van een leerling naar het mbo in goede banen te leiden?
 
Voor vmbo-scholen bestaat de procedure uit de volgende stappen:

 1. gedurende de gehele schoolperiode aandacht besteden aan studiekeuzebeleiding/
  loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob)
 2. de leerlingen stimuleren om voorlichtingsbijeenkomsten van het mbo te bezoeken
 3. relevante informatie overdragen aan het mbo (Intergrip)
 4. contact onderhouden met de mbo-scholen over de leerlingen en over het verloop van de procedure (Overstapdashboard)
 5. begeleiden van leerlingen die zich nog niet blijken te hebben aangemeld
 6. ondersteuning bieden als leerlingen niet verschijnen bij de start van de mbo-opleiding en als voor een leerling herplaatsing gewenst is


Voor mbo-scholen omvat de procedure de volgende stappen:

 1. voorlichtingsbijeenkomsten organiseren
 2. informatie ophalen bij de scholen voor voortgezet onderwijs
 3. als een warme overdracht gewenst is, contact opnemen met de school voor voortgezet onderwijs
 4. rapporteren van de plaatsingsbeslissing aan de leerling én de toeleverende school
 5. in de volgende gevallen contact opnemen met de toeleverende school:​
 • niet verschijnen van (geplaatste) leerlingen bij de start van de opleiding
 • vroegtijdige onderbreking van de opleiding
 • (overwogen) herplaatsing
 • nader oriënterend onderzoek

6. aan de toeleverende scholen een totaaloverzicht rapporteren van de leerlingen die:

 • geplaatst zijn, en in welke opleiding
 • geplaatst zijn maar niet zijn verschenen
 • hun studie hebben afgebroken

Heeft u nog vragen over deze procedure of wilt u meer informatie over de overstap naar het mbo, dan kunt u mailen naar: aanvalopuitval@swvadam.nl

 

 

Terug naar het overzicht