Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van die wet is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun mogelijkheden. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

Schoolbesturen hebben zorgplicht: ze moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die op hun school zit of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. Op de eigen school of, als deze niet de juiste ondersteuning kan bieden, op een andere school. In dat laatste geval gaat de school samen met de ouders op zoek naar een passende plek.  

De Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (met uitzondering van Cluster 1 en 2) zijn verenigd in het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Lees hier meer over de visie van het Samenwerkingsverband op passend onderwijs. 

Ondersteuningsplan
De scholen van het Samenwerkingsverband hebben samen afspraken gemaakt over hoe ze vorm gaan geven aan passend onderwijs. Die afspraken zijn na te lezen in het Ondersteuningsplan.
Lees meer...

Basisondersteuning
Amsterdam wil zo veel mogelijk jongeren onderwijs laten volgen op een reguliere school. Waar mogelijk moeten leerlingen dus passende zorg krijgen op hun eigen school. Daarom biedt elke school ten minste basisondersteuning. 
Lees meer...

Ontwikkelingsperspectiefplan
Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning stellen scholen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daar staat in welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe deze geboden wordt.
Lees meer...

Zorgstructuur
Om leerlingen passende zorg te kunnen bieden hebben alle scholen een uitgebreide zorgstructuur: een netwerk van voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Lees meer...

 

Terug naar het overzicht