Ondersteuningsplan

Het Samenwerkingsverband heeft, in overleg met de Ondersteuningsplanraad, een Ondersteuningsplan opgesteld voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2017/2018. In het Ondersteuningsplan geven de schoolbesturen aan welke keuzes ze hebben gemaakt op de volgende punten:

  • de organisatie van het Samenwerkingsverband
  • het niveau van basisondersteuning op scholen
  • hoe een dekkend zorgaanbod geboden wordt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de procedures voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs en de bovenschoolse voorzieningen
  • de toewijzing van middelen aan scholen en bovenschoolse voorzieningen
  • de manier waarop zal worden samengewerkt met jeugdzorg

Het Ondersteuningsplan is hier te downloaden.


 

 

Terug naar het overzicht