Ondersteuningsplanraad

Het Ondersteuningsplan is tot stand gekomen in overleg met de Ondersteuningsplanraad (OPR). Die heeft instemmingsrecht bij het vormen en wijzigen van het Ondersteuningsplan en zal ook de tussentijdse jaarplannen van het Samenwerkingsverband kritisch beoordelen.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit zestien leden, die via verkiezingen zijn benoemd: acht vertegenwoordigers van scholen, vier ouders en vier leerlingen. De voorzitter van de Ondersteuningsplanraad is Chaia Levie, zorgcoördinator op het Montessori Lyceum Amsterdam.

De Ondersteuningsplanraad nodigt Amsterdamse docenten, ouders en leerlingen uit om hun ideeën en kritische opmerkingen over de invulling van passend onderwijs in Amsterdam door te geven. Daarvoor kunt u direct contact opnemen met de Ondersteuningsplanraad via opr@swvadam.nl.
 

Terug naar het overzicht