Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning stellen scholen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daarin staat welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed zijn op het functioneren van de leerling en wat zijn of haar verwachte uitstroomniveau is (de uitstroombestemming). Ook staat in het ontwikkelingsperspectiefplan welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe deze geboden wordt.

Scholen stellen een ontwikkelingsperspectiefplan op voor de volgende leerlingen:

  • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerlingen in het praktijkonderwijs
  • Leerlingen in tussenvoorzieningen
  • Leerlingen in bovenschoolse voorzieningen
  • Leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs met een extra ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt
  • Leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs die dreigen af te stromen of kunnen opstromen (wijziging in niveau)
  • Leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs die uitstromen naar een tussen- of bovenschoolse voorziening

Het Samenwerkingsverband heeft een format voor het ontwikkelingsperspectiefplan ontwikkeld. Heeft u twijfels bij het invullen, bekijk dan het voorbeeld van een ingevuld ontwikkelingsperspectiefplan.

Meer achtergrondinformatie over het ontwikkelingsperspectiefplan is hier te vinden. 

 

Terug naar het overzicht