Leerwegondersteunend onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) is er voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen. Het gaat om leerlingen met een leerachterstand, een intelligentie die lager is dan gemiddeld en/of sociaal-emotionele problemen. Op sommige vmbo-scholen zitten leerlingen van het leerwegondersteunend onderwijs in gewone klassen en krijgen zij individueel extra ondersteuning. Andere scholen stellen voor deze leerlingen aparte (meestal kleinere) klassen samen. 

Aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs
Om voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking te komen heeft een leerling een Aanwijzing Lwoo nodig van het Samenwerkingsverband. Alleen de huidige school van de leerling kan de Aanwijzing Lwoo aanvragen. De onderstaande informatie is daarom bestemd voor scholen.

Aanvraag
Sinds 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs ingepast in de systematiek van passend onderwijs. Dat houdt in dat het Samenwerkingsverband zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk is voor de afgifte van de Aanwijzing Lwoo.
Zie voor de beschrijving van het werkproces bij de aanvraag, beoordeling en afgifte van een Aanwijzing Lwoo het Handboek.

Het Samenwerkingsverband hanteert de landelijke criteria. Dat betekent ook dat een school voor de aanvraag gebruik moet maken van goedgekeurde instrumenten. De lijst met toegestane screenings- en toetsinstrumenten staat gepubliceerd in de Staatscourant.

Scholen voor voortgezet onderwijs vragen een Aanwijzing Lwoo aan in het elektronisch systeem ELKK. Er zijn verschillende groepen:

  •           Onderinstromers (vanuit groep 8)
  •           Verlate onderinstromers (klas 1)
  •           Nieuwkomers

Voor omzettingen wordt het aanmeldingsformulier bijzondere regeling Lwoo/Pro gebruikt; dit aanmeldingsformulier kunt u mailen naar Anneke Legel (a.legel@swvadam.nl). Ook hier zijn verschillende groepen:

  •           Van TLV-Pro naar Aanwijzing Lwoo
  •           Van Aanwijzing Lwoo naar TLV-Pro
  •           Van TLV-VSO naar TLV-Pro
  •           Van TLV-VSO naar Aanwijzing Lwoo
     

Tussenvoorzieningen
De tussenvoorzieningen zijn in het leven geroepen voor kwetsbare leerlingen die behoefte hebben aan een kleine, overzichtelijke school. Bijvoorbeeld omdat ze complexe problemen hebben, of op de grens zitten van Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. In Amsterdam bieden de Tobiasschool, Apollo, Hogelant en Iedersland College deze tussenvoorzieningen aan.
 

Terug naar het overzicht