Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs (Pro) is er voor leerlingen die wel een vak kunnen leren, maar voor wie ook met extra ondersteuning het vmbo te zwaar is. Deze vorm van onderwijs bestaat uit aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden. Praktijkonderwijs is gericht op deelname van de leerlingen aan de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast worden de kerndoelen van de basisvorming zo veel mogelijk bereikt.


Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs
Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV-Pro) van het Samenwerkingsverband nodig. Alleen de huidige school van de leerling kan zo'n verklaring aanvragen. De onderstaande informatie is daarom bestemd voor scholen.

Aanvraag
Sinds1 januari 2016 is het praktijkonderwijs ingepast in de systematiek van passend onderwijs. Dat houdt in dat het Samenwerkingsverband zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk is voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs. Zie voor de beschrijving van het werkproces bij de aanvraag, beoordeling en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijst Handboek.

Het Samenwerkingsverband hanteert de landelijke criteria. Dat betekent ook dat een school voor de aanvraag gebruik moet maken van goedgekeurde instrumenten. De lijst met toegestane screenings- en toetsinstrumenten staat gepubliceerd in de Staatscourant.

Scholen voor voortgezet onderwijs vragen een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs aan in het elektronisch systeem ELKK. Er zijn verschillende groepen:

          - Onderinstromers (vanuit groep 8)
          - Verlate onderinstromers (klas 1)
          - Nieuwkomers

Voor omzettingen wordt het aanmeldingsformulier Bijzondere Regeling Lwoo/Pro gebruikt. Dit aanmeldingsformulier kan gemaild worden naar Anneke Legel (a.legel@swvadam.nl). Ook hier zijn verschillende groepen:

  • Van regulier onderwijs naar TLV-Pro
  • Van TLV-Pro naar Aanwijzing Lwoo
  • Van Aanwijzing Lwoo naar TLV-Pro
  • Van TLV-VSO naar TLV-Pro
  • Van TLV-VSO naar Aanwijzing Lwoo

 

Terug naar het overzicht