Tussenvoorzieningen

Enkele Amsterdamse scholen zijn een tussenvoorziening. Dat is een structureel aanbod voor leerlingen met veelal een opeenstapeling van problemen die extra ondersteuning nodig hebben. De schoolpopulatie bestaat voor een belangrijk deel uit leerlingen die in aanmerking komen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dankzij het aanbod van deze voorzieningen kunnen zij deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Leerlingen met ingewikkelde en met elkaar verweven problemen die op volgens het afwegingskader van de toelatingsadviescommissie in aanmerking zouden komen voor het voortgezet speciaal onderwijs hoeven in Amsterdam soms niet naar het voortgezet speciaal onderwijs, maar kunnen door het aanbod van de tussenvoorzieningen in het reguliere onderwijs blijven. Ook kunnen leerlingen (zo’n 40 per jaar), terugkeren van het voortgezet speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs. Afgesproken is dat het leerlingenaantal op de gezamenlijke tussenvoorzieningen wordt gestabiliseerd op 700 Amsterdamse leerlingen. Een aantal leerlingen van de tussenvoorzieningen, met name van Apollo, komt van buiten Amsterdam, voornamelijk uit Amstelveen.

In 2019 voert Altra een onderzoek uit naar de dossiers van leerlingen in de tussenvoorzieningen. In combinatie met de dossieranalyses van leerlingen van de bovenschoolse voorzieningen, School2Care, special classes en regulier onderwijs krijgt het Samenwerkingsverband hiermee zicht op de ernst van de problemen van leerlingen en gezinnen in Amsterdam, en de rechtmatigheid van de deelname aan de speciale voorzieningen

Terug naar het overzicht