Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of zware problematiek is er voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit onderwijstype is verdeeld in vier clusters:

  • cluster 1: voor blinde en slechtziende leerlingen
  • cluster 2: voor leerlingen met een communicatieve beperking (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen)
  • cluster 3: voor verstandelijke en/of lichamelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen
  • cluster 4: voor leerlingen met stoornissen en/of ernstige gedragsproblemen

​De VSO-scholen van cluster 3 en 4 vallen binnen het Samenwerkingsverband. 
 

Toelaatbaarheidsverklaring
Om in aanmerking te komen voor het voortgezet speciaal onderwijs, heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband nodig. Alleen de huidige school van de leerling kan een TLV aanvragen. De onderstaande informatie is daarom bestemd voor scholen.

Aanvraag

Sinds 1 augustus 2014 geeft het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor leerlingen die naar VSO-scholen van cluster 3 en 4 gaan. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald aan de hand van een inhoudelijke toetsing. Daarvoor heeft het Samenwerkingsverband een procedure vastgesteld, die hier te downloaden is. Wilt u een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen? Vul dan het VO-aanmeldformulier Amsterdam 2015-2016 in (zie onze downloads bij 'documenten'), en mail het naar aanmeldingosl@swvadam.nl.

De aanvragen worden beoordeeld door de ToelatingsAdviesCommissie (TAC). Meer informatie over de beoordelingscriteria van de TAC is te vinden in dit document.

 

 

Terug naar het overzicht