Voor ouders

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het idee achter passend onderwijs is dat alle leerlingen een onderwijsplek moeten krijgen die past bij hun mogelijkheden. Ook als ze daarbij extra ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding op school, medische hulp, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school.

Scholen hebben zorgplicht
In het systeem van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen staat ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet dus eerst onderzoeken wat uw kind aan ondersteuning nodig heeft. Kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden, dan gaat de school samen met u en uw kind op zoek naar een passende onderwijsplek.

Samenwerkingsverband
Om ervoor te kunnen zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden krijgen geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning. Dat geld verdelen ze over de scholen en andere voorzieningen. Het ‘rugzakje’, waarbij scholen extra geld kregen voor individuele leerlingen, bestaat dus niet meer. Het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind een passende onderwijsplek krijgt.

Informatie
Wilt u meer weten over passend onderwijs in Amsterdam? Via het menu rechts vindt u een alfabetisch overzicht van veel gebruikte termen. Daarnaast vindt u informatie over privacy, bezwaar en medezeggenschap, en een overzicht van belangrijke documenten. Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Kijk dan op de websites van OCO (speciaal voor Amsterdamse ouders), Passendonderwijs.nl of het Steunpunt Passend Onderwijs, of neem contact met ons op.

 

Terug naar het overzicht