Privacy

Het Samenwerkingsverband respecteert de privacy van uw kind. Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Ons volledige privacyreglement is hier te downloaden.
 

Terug naar het overzicht