Doorlopende leerroutes

    Goede samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs draagt bij aan het studiesucces van jongeren. Dit is belangrijk: deze jongeren vormen de ruggengraat van onze samenleving. Het zijn onze vakmensen. Een betere aansluiting tussen een vo- en mbo-opleiding in een doorlopende leerroute kan schooluitval voorkomen en soepele doorstroom naar het mbo bevorderen.

    PrO/vso-ROC route

    Door de goede samenwerking tussen het praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het regionaal opleidingscentrum (mbo) is de PrO/vso-ROC route een succes.