Bovenschoolse voorzieningen

  • onderwijs-zorgarrangementen
  • bovenschoolse trajecten

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan de basisondersteuning. Die ondersteuning kan op school, of daarbuiten plaatsvinden. Zij volgen bijvoorbeeld onderwijs in kleinere klassen, krijgen extra persoonlijke aandacht, begeleiding bij psychische problemen of zijn gebaat bij extra ondersteuning thuis. Voor deze leerlingen kan een onderwijs-zorgarrangement helpen.

De bovenschoolse voorzieningen voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam

Bovenschoolse voorziening aanvragen