Consultatie vanuit Cluster 1 en 2

  Een adviseur, afkomstig uit een Cluster 1- of Cluster 2-schoolbestuur geeft consultatie en advies over slechtziendheid en blindheid of over taal-, spraak- en gehoorproblemen.

  Hij doet dit aan zowel het regulier als speciaal voorgezet onderwijs en bij de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

  Consultatie aanvragen (via info@swvadam.nl)

  Cluster 1: slechtziende en blinde leerlingen
  Deze kinderen en jongeren komen in aanmerking om primair en voortgezet onderwijs te volgen bij Visio. Ga naar de website van Visio

  Cluster 2: taal-, spraak- en gehoorproblemen
  Deze kinderen en jongeren komen in aanmerking om primair en voortgezet onderwijs te volgen bij Visio. Ga naar de website van Kentalis

  De Cluster-1 en Cluster-2-scholen in Amsterdam zijn geen onderdeel van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.