Leerwegondersteuning vmbo (lwoo)

    Voor leerlingen die zonder extra hulp, geen vmbo-diploma zouden kunnen halen is er leerwegondersteuning vmbo.

    Deze leerlingen hebben een leerachterstand. Op sommige vmbo-scholen maken leerlingen gebruik van de leerwegondersteuning vmbo in reguliere klassen. Deze leerlingen ontvangen individueel extra ondersteuning. De meeste scholen stellen voor deze leerlingen kleinere klassen samen.

    Of een school leerwegondersteuning aanbiedt, vind je op de website van de school zelf. Vragen stel je aan de ondersteuningscoördinator van de school.