Niet-schoolse voorzieningen

  Voor leerlingen die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen uit het voortgezet onderwijs en waar geen (bovenschoolse) onderwijsvoorziening past, is er de niet-schoolse voorziening (NSV). Deze voorziening biedt tijdelijk begeleiding, coaching en ondersteuning aan jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. 

  Wanneer maak je gebruik van een niet schoolse voorziening?

  Amsterdam en omgeving kent diverse voorzieningen die zich richten op de begeleiding van deze jongeren. De voorzieningen bieden geen onderwijs in formele zin. Wel bieden ze tijdelijke begeleiding, coaching en ondersteuning aan leerlingen.

  Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vanuit hun zorgplicht verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs op de eigen school. En als dat (tijdelijk) niet lukt, op een andere school of onderwijsvoorziening. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen hierbij door het geven van advies over ondersteuningsmogelijkheden en door de instandhouding van een samenhangend netwerk van onderwijsvoorzieningen. In sommige situaties kunnen scholen terugvallen op een niet-schoolse voorziening, als dat de meest passende plek voor een leerling is.

  niet-schoolse.png

  Stappenplan niet-schoolse voorzieningen

  Om de niet-schoolse voorzieningen goed in te passen in de schoolloopbaan van de leerling, gebruik je het stappenplan. De uitgangspunten van het stappenplan zijn:

  • perspectief  op terugkeer of doorstroom naar het onderwijs;
  • tijdelijke inzet van de niet-schoolse voorziening; 3 maanden met maximaal een verlenging tot 5 maanden.

  Vragen?

  Neem contact op met de onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband van jouw school.