Onderwijsadviseurs

  Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of ze hebben behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding. De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband helpen scholen daarbij.

  De onderwijsadviseurs:

  • adviseren scholen, ouders en ketenpartners als het voor een school moeilijk is om de juiste ondersteuning te (blijven) bieden
  • signaleren en adviseren als leerlingen om welke reden dan ook niet naar school gaan
  • adviseren scholen ten aanzien van de inzet van (bovenschoolse) voorzieningen en behandelen aanvragen voor extra ondersteuning op de scholen
  • adviseren scholen over de uitvoering van de zorgplicht en de basis- en extra ondersteuning
  • geven consultatie aan scholen, ketenpartners en ouders
  • geven voorlichting en trainingen aan scholen en ketenpartners

  Alle onderwijsadviseurs zijn gekoppeld aan scholen in een bepaalde windstreek en zijn (mede) accounthouder van verschillende voorzieningen.

  Je kunt de onderwijsadviseurs telefonisch bereikenĀ op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur. Een mail sturen kan altijd.