Ontwikkelingsperspectiefplan

  Voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning, is er in Amsterdam een dekkend netwerk van voorzieningen voor extra ondersteuning. Voor deze leerlingen stel je als school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.

  Wat staat er in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)?

  In het OPP zet je welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed zijn op het functioneren van de leerling. Je geeft aan wat het verwachte uitstroomniveau is. Ook beschrijf je welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe de school die ondersteuning gaat verzorgen.

  Voor het opstellen van het OPP gebruik je het format van het Samenwerkingsverband. Twijfels bij het invullen? Bekijk dan de toelichting of het voorbeeld van een ingevuld ontwikkelingsperspectiefplan.

  Voor welke leerlingen is een ontwikkelingsperspectiefplan vereist?

  Scholen stellen een ontwikkelingsperspectiefplan op voor de leerlingen in:

  • het reguliere voortgezet onderwijs met een extra ondersteuningsbehoefte (meer dan basisondersteuning)
  • het praktijkonderwijs
  • het voortgezet speciaal onderwijs
  • het reguliere voortgezet onderwijs die dreigen af te stromen of kunnen opstromen
  • de tussenvoorzieningen
  • de onderwijs-zorgarrangementen
  • het reguliere voortgezet onderwijs die uitstromen naar een tussen- of onderwijs-zorgarrangementen