Toptrajecten

  De meeste leerlingen halen hun diploma binnen het regulier onderwijs zonder al te grote problemen. Een heel enkele keer kán een leerling het wel, maar lukt het niet. Omdat de leerling slecht in zijn of haar vel zit en niemand begrijpt waarom. Omdat het thuis niet lekker gaat. Omdat een docent niet goed weet hoe een leerling te begeleiden. Of misschien wel alles tegelijk. Voor die leerlingen zijn er de Toptrajecten.

  Met een Toptraject helpt de school zijn leerling, mentor, docenten en zijn of haar ouders om weer succesvol te zijn in het regulier onderwijs. De focus binnen Toptrajecten ligt op samenwerking tussen professionals in en om school. Samen zorgen zij ervoor dat leerlingen succesvol verder kunnen in het regulier onderwijs.

  Een gedragswetenschapper preventief consulteren?

  Toptraject Noord: Ilse Huttinga | i.huttinga@altra.nl of 06 36471259
  Toptraject Zuid: Naomi Krausz | n.krausz@altra.nlof 06 31954004
  Toptraject West: Kirsten Geurken | k.geurken@altra.nlof 06 10595228
  Toptraject Oost: Elske de Kanter | e.de.kanter@altra.nl of 06 30796587

  Handboek Toptrajecten

  Medewerkers van Toptrajecten werken met een methodiekhandleiding. In het Handboek voor scholen staat wat Toptrajecten precies is, voor welke leerlingen het bedoeld is, uit welke fasen een Toptraject bestaat en hoe een school een Toptraject kan aanvragen.