Zieke leerling (APOZ)

  Scholen voor voortgezet onderwijs van het Samenwerkingsverband kunnen via het Samenwerkingsverband extra ondersteuning aanvragen voor chronisch zieke leerlingen en leerlingen met een fysieke beperking.

  Het gaat om leerlingen tussen 12 en 20 jaar die vanwege hun beperkte belastbaarheid niet in staat zijn om het reguliere onderwijsaanbod te volgen op school. Met vakinhoudelijke ondersteuning thuis, van docenten die breed inzetbaar zijn, lukt het deze leerlingen om geheel of gedeeltelijk onderwijs te volgen. Door als school adequaat af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, voorkom je afstromen en uitvallen. 

  Advies en ondersteuning

  Je kunt advies aanvragen aan twee adviseurs met specifieke kennis van passend onderwijs aan en begeleiding van langdurig zieke leerlingen. Zij zijn verbonden aan het Expertisecentrum Orion. Deze adviseurs voeren de ondersteuning ook uit, deze kan bestaan uit:

  • Coördinatie van Onderwijs Thuis in samenwerking met school (aanmeldroute 1).
  • Een consult aan ouder, leerling en school over de noodzakelijke ondersteuning en aanpassingen binnen het onderwijs (aanmeldroute 1).
  • Transferbegeleiding voor zieke leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs (aanmeldroute 2).

  De ondersteuning bedraagt maximaal 160 onderwijsuren per jaar, ofwel vier onderwijsuren per week.

  Voorwaarden

  Om voor een leerling ondersteuning thuis te kunnen aanvragen, moet je als school aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je stelt een ontwikkelingsperspectiefplan voor de leerling op. Ook voegt de school een medische verklaring an de behandelend arts bij, waaruit blijkt dat een leerling vanwege een verminderde belastbaarheid niet kan deelnemen aan het reguliere programma.
  • Je bent als school bereid om aanpassingen te doen zodat de leerling in een doorgaande lijn onderwijs kan volgen en een diploma kan behalen op de eigen school. Voorbeelden van aanpassingen zijn: een gespreid examen, het doorbreken van het jaarklassensysteem en het reduceren van het schoolcurriculum. Meer op de website van de Onderwijsinspectie
  • Je blijft als school verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel van het onderwijs, en je informeert en faciliteert zo goed mogelijk de thuisdocent en de leerling.

  NB. Het aanvragen van transferbegeleiding van (speciaal) basisonderwijs naar voortgezet onderwijs verloopt via het Samenwerkingsverband PO Amsterdam - Diemen. Contactpersonen: A. Niessen (a.niessen@swvamsterdamdiemen.nl) en N. Braspenning (n.braspenning@swvamsterdamdiemen.nl).