Dit doen we Met ouders

Leerlingen krijgen een onderwijsplek die zoveel mogelijk past bij hun mogelijkheden. Ook als ze daarbij extra ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding op school, medische hulp, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school.

Scholen hebben zorgplicht

In het systeem van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen staat ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet dus eerst onderzoeken wat uw kind aan ondersteuning nodig heeft. Kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden, dan gaat de school samen met u en uw kind op zoek naar een passende onderwijsplek.

Samenwerkingverband

Om ervoor te kunnen zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden krijgen geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning. Dat geld verdelen ze over de scholen en andere voorzieningen. Het ‘rugzakje’, waarbij scholen extra geld kregen voor individuele leerlingen, bestaat dus niet meer. Het Samenwerkingsverband spant zich in om ervoor te zorgen dat uw kind een zo goed mogelijke onderwijsplek krijgt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over passend onderwijs in Amsterdam? Kijk dan eens op een van deze websites:


U kunt natuurlijk ook contact met het Samenwerkingsverband opnemen.