Nu, in ons Netwerk

Uitgelichte artikelen

Leesvaardigheid testen bij meer- en anderstaligen

Hoe signaleer je een leerling die extra ondersteuning nodig heeft bij het leren lezen in het Nederlands? Het ITTA start een onderzoek onder leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs.

Goed voorbeeld

Opbrengsten Masterclass School Attendance

Hoe ga je als school om met leerlingen die niet naar school komen? Wat kan je als school zélf doen om iedereen weer aan boord te krijgen? Tijdens de Masterclass School Attendance deelden doctor Carolyn Gentle-Genitty en co-host James Taylor hun visie en kennis.

Uitgelichte activiteiten

2021 ,
-

Kenniskringen: autisme en corona

Onderwijs tijdens corona heeft voor veel leerlingen een impact gehad. Negatief maar soms ook positief. Thuisonderwijs heeft ook zijn impact gehad op kinderen met een autismespectrumstoornis.
2022 ,
-

Kenniskringen: ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een belangrijke invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun schoolcarrière is een goede samenwerking met ouders van groot belang voor een positieve ontwikkeling.

*** Hier vindt u binnenkort de ambassadeurs van het Amsterdamse onderwijs ***