Dit zijn onze Vacatures

Beleidsmedewerker

32 - 40 uur per week

Informatie over de functie

In een afwisselende en betekenisvolle functie zet je je in voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in Amsterdam die extra aandacht, speciale begeleiding of zorg nodig hebben. In een prettige werkomgeving werk je samen met je collega’s van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen en de Amsterdamse scholen. Samen zetten we ons in voor een beweging richting inclusief onderwijs.

Als beleidsmedewerker maak je deel uit van het beleidsteam van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen dat zich richt op het versterken van de ondersteuningsstructuur in de scholen en de verbinding met ketenpartners zoals het ouder- en kindteam, jongerenwerk en leerplicht. De beleidsmedewerker zet zich in voor verdere ontwikkeling van de kwaliteit van processen en trajecten rond ondersteuning van leerlingen in en tussen samenwerkende scholen. Daarnaast levert de beleidsmedewerker een bijdrage aan de algehele beleidsontwikkeling van het Samenwerkingsverband.

Wat ga je doen?

De precieze taakinvulling van de beleidsmedewerker wordt in onderling overleg binnen het beleidsteam afgestemd. De beleidsmedewerker gaat in ieder geval over de volgende zaken:

 • Het ontwikkelen van beleid gericht op het vergroten van preventie op school en in de klas als uitwerking van het Ondersteuningsplan 2019-2023 naar concrete plannen;
 • Het ontwikkelen van beleid gericht op het versterken van het samenhangend netwerk van voorzieningen als uitwerking van het Ondersteuningsplan 2019-2023 naar concrete plannen;
 • Het verder ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van de ondersteuning in de scholen en in (bovenschoolse) trajecten met behulp van data gestuurd werken;
 • Accounthouderschap voor  tussenvoorzieningen, (bovenschoolse) voorzieningen en niet-schoolse trajecten als onderdeel van het samenhangend netwerk van voorzieningen;
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan, aan rapportages en aan jaarplannen en jaarverslagen;
 • Het maken van afspraken met de ketenpartners van het onderwijs zoals de gemeente Amsterdam, ouder-en kindteams en jeugdhulpaanbieders;

Wat jij meeneemt naar het Samenwerkingsverband

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur met een onderwijskundige basis of een achtergrond in de ontwikkelings- of onderwijspsychologie of pedagogiek;
 • Je hebt kennis van wetenschappelijk onderzoek en het omzetten hiervan naar de praktijk: ‘evidence informed’ werken;
 • Je hebt ervaring in het werken in een netwerkorganisatie (of met het samenwerken tussen organisaties) en met projectmatig werken;
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het werkterrein en gaat daar zo nodig creatief mee om;
 • Je bent vertrouwd met processen van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging en kunt collega’s hierbij begeleiden;
 • Je kunt goed plannen en organiseren en stelt concrete doelen, prioriteiten en acties;
 • Je bent zakelijk ingesteld en hebt oog voor financiële consequenties van plannen en acties;
 • Je bent communicatief sterk en werkt goed samen met anderen.

Wat het Samenwerkingsverband jou biedt

Een aanstelling is voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband conform de cao-VO. Inschaling vindt plaats in schaal 12 van de CAO-vo 2022-2023. Het Samenwerkingsverband biedt een baan in het hart van de maatschappelijke ontwikkelingen, in de Amsterdamse dynamiek, een fijne werkplek, leuke collega’s, ruime ontwikkelingsmogelijkheden en goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse?

Je kunt je sollicitatiebrief met cv mailen ter attentie van mevrouw J. Rutten directeur/bestuurder a.i.

Heb je vragen?

Voor meer informatie en vragen is Carla Neijts op maandag t/m donderdag bereikbaar via 020-8119921.

Onze Amsterdamse leerlingenpopulatie wordt gekenmerkt door diversiteit. Wij omarmen al deze verschillen en streven naar eenzelfde afspiegeling binnen onze organisatie. Graag nodigen wij je uit om onze organisatie te komen verrijken met jouw talent, ervaring en motivatie. Zodra wij geschikte kandidaten hebben kunnen selecteren sluiten we deze vacature.

Publicatie vacature: 9 november 2022

Lid van de Toelatingsadviescommissie

16 - 24 uur per week

Inhoud van de functie

 • Draagt zorg voor inhoudelijke analyse van de ontvangen dossiers aan de hand van de ontwikkelde instrumenten;
 • Voert gesprekken op de aanvragende scholen met ouders en leerlingen;
 • Legt verantwoording af aan de voorzitter van de Toelatingsadviescommissie over de kwaliteit van de analyse en de bruikbaarheid van de uitgebracht adviezen;
 • Onderhoudt contact met de experts en de specialisten om af te stemmen over de dossiers;
 • Deelt expertise/kennis binnen de Toelatingsadviescommissie om tot beslissingen te komen;
 • Adviseert de directeur van het Samenwerkingsverband over de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Het Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband is een vereniging die verantwoordelijk is voor een samenhangend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Amsterdam, en wel zo dat leerlingen een zo goed mogelijk aanbod van onderwijs en ondersteuning krijgen. Ook is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren. Alle 25 schoolbesturen, met meer dan 80 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Amsterdam en Diemen, zijn lid van het Samenwerkingsverband. Meer informatie vind je op deze website.

Wat jij meeneemt naar het Samenwerkingsverband

 • Je bent bij voorkeur een psycholoog of orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid;
 • Je hebt een brede kennis van het vakgebied van jeugdzorg/ jeugdpsychiatrie en onderwijs in brede zin;
 • Je bent niet werkzaam op een Amsterdamse v(s)o school;
 • Je hebt kennis van het Samenwerkingsverband en de sociale kaart (regionaal en nationaal);
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving;
 • Je hebt vaardigheid om tijdens het gesprek op basis van het handelingsgericht de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en de school vast te stellen;
 • Je bent humoristisch, kan relativeren, flexibel, stressbestendig en accuraat;
 • Je bent in staat zelfstandig te werken;
 • Het is een pré als je in het werkveld actief bent

Wat het Samenwerkingsverband jou biedt

Een tijdelijke functie van een jaar voor 16 – 24 uur per week met uitzicht op een vaste aanstelling. Een senior collega met leidinggevende wensen is ook van harte welkom om te solliciteren. De vergoeding is conform de cao vo, schaal 11 en afhankelijk van opleiding en ervaring. Aanvang van de werkzaamheden is per direct. Het Samenwerkingsverband biedt een baan in het hart van maatschappelijke ontwikkelingen, in de Amsterdamse dynamiek, een goede werkplek, fijne collega’s en interessante extra's, zoals korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, gebruik van een laptop en goede ontwikkelingsmogelijkheden.

Heb je interesse?

Stuur dan voor 15 november 2022 je motivatiebrief met cv  t.a.v. mevr. K. Guldemond, voorzitter van de Toelatingsadviescommissie, naar info@swvadam.nl.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Karin Guldemond via telefoon of mail.

Directiesecretaresse

Met HR-taken 0,8 – 1,0 fte = 32 – 40 uur per week

Functie-inhoud

De directiesecretaresse is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directeur-bestuurder door de uitvoering van organisatorisch-secretariële en administratieve taken: het houden van overzicht, het beheer van het uitgebreide en complexe netwerk, nemen van verantwoordelijkheid, in staat zijn om de grote lijnen uit te zetten en te bewaken, oog voor details en een grote nauwkeurigheid.

Werkzaamheden

Secretariële werkzaamheden

 • initieert, prioriteert, plant en beheert afspraken en overig complex agendabeheer van de directeur-bestuurder;
 • attendeert waar nodig op nakoming van afspraken of mogelijke problemen in de planning en houdt daarbij de belangen ten aanzien van de haalbaarheid voor de directeur-bestuurder in het oog;
 • verzorgt zelfstandig brieven en overige schriftelijke communicatie;
 • verricht ondersteunende werkzaamheden in de uitwerking van beleidsstukken;
 • controleert en corrigeert teksten op correcte spelling, onduidelijkheden, inhoud en grammaticale formulering;
 • archiveert correspondentie en documenten op de juiste wijze (digitaal);
 • voert in overleg diverse ondersteunende werkzaamheden uit voor de directeur-bestuurder, waaronder het zelfstandig beheer van de email, zowel inkomend als uitgaand, signaleert acties, voert deze zelfstandig uit, beantwoordt email.

 Vergaderingen en bijeenkomsten

 • organiseert diverse overleggen, onderhoudt regionale en landelijke netwerken met o.a. sectorraad, regio, VO-raad en Inspectie;
 • coördineert en organiseert (mede) bijeenkomsten.

Overige werkzaamheden

 • ondersteunt de directeur-bestuurder waar het maar kan, van klein naar groot;
 • voorziet knelpunten, gebeurtenissen en attendeert de directeur-bestuurder daarop;
 • ondersteunt directeur-bestuurder bij administratieve HR-procedures, waaronder in- en uitdiensttredingen, ziek- en herstelmeldingen, werk wat daaruit voortkomt;
 • signaleert belangrijke persoonlijke gebeurtenissen bij collega’s uit het netwerk (afscheid, ziekte, overlijden) en verzorgt de attenties die daarbij horen;
 • is het eerste aanspreekpunt en ontvangt gasten (indien nodig vervanging bij telefoon);  
 • onderhoudt contacten met de beheerder van het gebouw, de schoonmaakdienst en zorgt ervoor dat het kantoor er verzorgd uit ziet.

Kennis en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau en minimaal vakgericht MBO diploma directie/directiesecretaresse;
 • theoretische en praktische kennis en vakdeskundigheid op werkterrein en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen;
 • inzicht in de taak, organisatie, organisatorische en functionele verhoudingen en werkwijze van het Samenwerkingsverband, de aangesloten scholen en ketenpartners;
 • communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • vaardigheden op het gebied van kantoorautomatisering en talent om nieuwe digitale ontwikkelingen snel eigen te maken;
 • inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein;
 • vaardigheden in tot stand brengen van een resultaat (product/advies);
 • vaardigheid in het bewaken van processen;
 • vaardigheid in het leveren van managementinformatie.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-VO. De functie wordt ingeschaald in schaal 8 (functiereeks medewerkers ondersteuning) afhankelijk van opleiding en ervaring. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Sollicitatieprocedure

Is je interesse gewekt dan ontvangen wij graag een sollicitatiebrief en een actueel cv. Mail deze naar  Egbert de Vries, directeur/bestuurder o.v.v. vacature directiesecretaresse. Wij verwachten in week 47 of 48 de sollicitatiegesprekken in te plannen.