Zo werken we aan de Overstap van voortgezet naar hoger onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs investeren allemaal in het toerusten van leerlingen op de overstap naar het hoger beroepsonderwijs (HBO) of het wetenschappelijk onderwijs (WO).

Desondanks valt een behoorlijk aantal leerlingen tijdens de eerste studiejaren in het hoger onderwijs uit. Het Samenwerkingsverband wil in 2022 kennisdeling op het gebied van studieloopbaanbegeleiding richting HBO en WO mogelijk maken. Hierdoor kunnen scholen geïnspireerd raken en good practices van elkaar overnemen.