Lisa handleidingen

Lisa is het portaal van het Samenwerkingsverband waarmee medewerkers van middelbare scholen aanvragen voor de onderwijsvoorzieningen van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen doen. In Lisa is ook informatie beschikbare over de vrije capaciteit op de scholen van dit samenwerkingsverband.

>> Lisa, de basis

>> Lisa wachtwoord instellen of wachtwoord vergeten

>> Aanvraag doen voor een leerling in Lisa

>> Lisa aanvraag kopiëren

>> vo-vo informatie inzien, toevoegen en bewerken

👉 Login op Lisa

Mail voor vragen over Lisa