Lisa: handleidingen

Lisa is het portaal van het Samenwerkingsverband waarmee medewerkers van middelbare scholen aanvragen voor de onderwijsvoorzieningen van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen doen. In Lisa is ook informatie beschikbare over de vrije capaciteit op de scholen van dit samenwerkingsverband.