Zo werkt Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en begeleiding is belangrijk. Ouders helpen met hoge én realistische verwachtingen en zijn klankbord voor interesses, toekomstplannen en loopbaankeuzes. Er zijn echter een aantal knelpunten, blijkt uit de praktijk.

Ondersteunen: hoe dan?

Het helpt als de ouders actief met het kind meedenkt en ondersteunt in de zoektocht naar zijn of haar dromen en ambities. Dit kan door met het kind in gesprek te gaan. Ook kan de ouder het kind aanmoedigen om de loopbaaninteresses en mogelijkheden te onderzoeken. Soms zijn er ook ouders die loopbaankeuzes juist te veel proberen te sturen.

Een gesprek over de toekomst lijkt een goed begin. Het gesprek gaat dan over welke ambities je kind heeft. Welke interesse is er voor welk werk? Samen kun je onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze interesse verder te ontwikkelen.

Als school kan je de betrokkenheid van ouders bij het keuzeproces van leerlingen vergroten. Als ouders enkel contact met school hebben om cijfers en eventuele problemen te bespreken, werkt dit niet bevorderend voor de ouderbetrokkenheid.

Schoolmethoden van ouderbetrokkenheid

Scholen hebben verschillende manieren om de ouder te betrekken bij de loopbaan- en studiekeuze van hun kind. Bijvoorbeeld aan de hand van thuisopdrachten om de kwaliteit van het gesprek tussen ouder en kind te bevorderen.

Op school kunnen de mentor, ouder en leerling, loopbaangerichte voortgangsgesprekken voeren over de loopbaanontwikkeling en -keuzes van de leerling. Tijdens interactieve ouderbijeenkomsten is er een actieve rol voor de leerling. De ouder krijgt daarin handvatten om de leerling thuis te begeleiden. Op het Mundus College is een succesvolle methode ontwikkeld.

>> Lees verder hoe het Mundus College ouders betrekt bij de loopbaanbegeleiding

>> Vind meer praktijkvoorbeelden bij het expertisepunt LOB

>> Ga naar de handreiking: Ouders en loopbaanoriëntatie en -begeleiding