Zo werkt Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en begeleiding is belangrijk. Ouders helpen met hoge én realistische verwachtingen en zijn klankbord voor interesses, toekomstplannen en loopbaankeuzes (Lusse & de Vries, 2018). Goede steun van ouders thuis draagt bij aan de intrinsieke motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen (Bakker et al, 2013). Er zijn echter een aantal knelpunten, blijkt uit de praktijk.

Sommige ouders ondersteunen hun kind en gaan met hun kind in gesprek over de ambities, zij moedigen hun kind aan om hun loopbaaninteresses en mogelijkheden te onderzoeken. Er zijn ook ouders die de loopbaankeuzes van hun kind actief proberen te sturen. Ten slotte zijn er ouders die zich afzijdig houden als het om de loopbaan gaat.Sommige scholen betrekken ouders onvoldoende bij het loopbaan- en studiekeuzeproces. Zij kunnen ouders op verschillende manieren ondersteunen:

  • Thuisopdrachten om (de kwaliteit van) het gesprek tussen ouders en kind te bevorderen
  • Loopbaangerichte voortgangsgesprekken tussen mentor, ouder en leerling over de loopbaanontwikkeling en -keuzes van de leerling. Deze gesprekken voeren met alle leerlingen, niet alleen met leerlingen die problemen hebben.
  • Interactieve ouderbijeenkomsten met een actieve rol voor de leerling, waarin ouders handvatten krijgen om hun kind thuis te begeleiden.

Het Mundus College werkt met een succesvolle methode voor het betrekken van ouders bij de loopbaanbegeleiding. Voor meer informatie kunt u contact nemen met de decaan van het Mundus College, Karin Nederkoorn, k.nederkoorn@mundus.espritscholen.nl.

>> U vindt meer praktijkvoorbeelden bij het expertisepunt LOB