Dit is Maatwerk voor scholen

Maatwerk voor scholen is voor ondersteuning op school, in de klas, in lijn met ons ondersteuningsplan en het projectvoorstel ‘Samenwerking tussen voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs’. Het Samenwerkingsverband stelt financiële middelen ter beschikking voor scholen die maatwerk voor hun school organiseren. Het is expliciet niet bedoeld voor de individuele ondersteuning van leerlingen.

Maatwerk voor scholen heeft als doel om:

a) leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs te houden en schoolwisselingen te voorkomen;
b) leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs deels of volledig te plaatsen in het voortgezet onderwijs.

Oplosrichtingen

Mogelijke oplossingsrichtingen kunnen gezocht worden op het gebied van:

  • Het inrichten van plus- of trajectklassen, bestemd voor leerlingen die tijdelijk meer steun en hulp nodig hebben en voor leerlingen die uit het voortgezet speciaal onderwijs overstappen naar regulier onderwijs en zo geleidelijk kunnen instromen in de nieuwe groep;
  • Het mogelijk maken van symbiose, waarbij leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een deel van de lessen volgen in het regulier voortgezet onderwijs;
  • Het (preventief) inzetten van specialistische expertise uit de het voortgezet speciaal onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van co-teaching;
  • Het inzetten van onderwijsassistenten gericht op ondersteuning in (bepaalde) klassen;
  • Co-teaching door docenten van de eigen school.

Oproep

Het Samenwerkingsverband roept scholen op om in het kader van het ondersteuningsplan en hun schoolondersteuningsprofiel, oplossingen vorm te geven die passen bij hún school in hún specifieke situatie. De aanvraag kan voor 2 jaar worden ingediend.

Samen optrekken

Medewerkers van het Samenwerkingsverband denken graag met u mee over de aanpak die het beste aansluit bij uw context en het beoogde doel. We brengen u graag in contact met andere Amsterdamse scholen die al ervaring hebben opgedaan of vergelijkbare oplossingen zoeken. We brengen u graag ook in contact met onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Aanvraag indienen of vragen?

>> Ga naar de criteria Maatwerk voor scholen
>> Ga naar de voorwaarden voor verantwoording van Maatwerk voor scholen

Vragen? Neem dan contact op met Nico 't Hooft