Dit doen we Met ouders

Als ouder zoek je een een onderwijsplek die zoveel mogelijk past bij de mogelijkheden van het kind. Wat moet je weten om deze plek te realiseren?

Scholen hebben zorgplicht

In het systeem van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen staat ingeschreven - of zich aanmeldt - een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet dus eerst onderzoeken wat uw kind aan ondersteuning nodig heeft. Kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden, dan gaat de school samen met u en uw kind op zoek naar een andere passende onderwijsplek.

Samenwerkingsverband

Om een passende onderwijsplek voor iedere leerling te realiseren, werken scholen met regulier en speciaal onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden krijgen geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning voor de leerling. Dat geld verdelen de samenwerkingsverbanden over de scholen en andere hiervoor belangrijke voorzieningen.