Zo praat u mee bij de Ondersteuningsplanraad

Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in Amsterdam? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad, een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht over het beleid zoals dat is vastgelegd in het Ondersteuningsplan.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit zestien leden die via verkiezingen zijn benoemd: acht vertegenwoordigers van scholen, vier ouders en vier leerlingen. De voorzitter van de Ondersteuningsplanraad is Chaia Levie, zorgcoördinator op het Montessori Lyceum Amsterdam.

De Ondersteuningsplanraad nodigt Amsterdamse docenten, ouders en leerlingen uit om hun ideeën en kritische opmerkingen over de invulling van passend onderwijs in Amsterdam door te geven.

Daarvoor kunt u direct contact opnemen met de Ondersteuningsplanraad via opr@swvadam.nl.