Zo praat u mee bij de Ondersteuningsplanraad

Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in Amsterdam? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad, een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht over het beleid zoals dat is vastgelegd in het Ondersteuningsplan.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit zestien leden die via verkiezingen zijn benoemd: acht vertegenwoordigers van scholen, vier ouders en vier leerlingen.

De Ondersteuningsplanraad nodigt Amsterdamse docenten, ouders en leerlingen uit om hun ideeën en kritische opmerkingen over de invulling van passend onderwijs in Amsterdam door te geven.

>> Ga naar de ondersteuningsplanraad

Contact opnemen?

Mailt u met de Ondersteuningsplanraad.